Materiaalit

Ideoita ja toimintavinkkejä vanhemmuuden tueksi on kooste ensimmäiseltä hankekaudelta. Se sisältää lyhyen kuvauksen hankkeen sisällöstä ja tavoitteista sekä tietoa perheiden tilanteesta ja tuen tarpeista. Pääpaino on eri tavoin vanhemmuutta tukevien toimintamallien esittelyssä, joita yhteistyöseurakunnissa ideoitiin ja kokeiltiin hankkeen aikana. Toimintamallit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja sovellettavissa myös muiden seurakuntien sekä toimijoiden käyttöön.

Puhutaan rahasta perheessä -videot on suunnattu vanhemmille ja perheitä kohtaaville ammattilaisille keskustelun ja pohdinnan herättäjiksi. Videot pohjautuvat vanhemmilta ja ammattilaisilta kerättyihin materiaaleihin ja kokemuksiin. Yhteistyössä mukana Kirkkopalvelut ry/Yhdessä vanhemmuuden tueksi -hanke, Kirkkohallitus ja Takuusäätiö.

Verkkovanhempainiltojen materiaali:

Toteutamme vuoden 2024 aikana yhdeksän verkkovanhempainiltaa. Kokoamme tälle sivulle vanhempainiltoihin liittyvän materiaalin (diaesitykset, linkkivinkit, ym). Materiaali on vapaasti vanhempien ja ammattilaisen hyödynnettävissä. Sivu täydentyy koko ajan.

  • Ke 24.1. Ymmärrä nuorta: Teini-iän kehityksen mielekkyys ja mielettömyys
  • Ke 28.2. ”Mitä ihmettä minä teen tämän teinin kanssa?”
  • Ke 27.3. Nuoren mielenterveyden tukeminen
  • Ke 24.4. Nuoret ja päihteet
  • Ke 22.5. Tasapainoa digipelaamiseen
  • Ke 28.8. Nuoren onnistunut kouluvuosi – vinkkejä vanhemmille
  • Ke 25.9. Nuoret ja väkivalta
  • Ke 30.10. Nuoret ja some
  • Ke 27.11. Seksuaalisuus osana nuoruutta

Lataa ja tulosta:
Verkkovanhempainillat kevät 2024
Verkkovanhempainillat 2024